Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Ut juni vil Blue-Boss-Bob halda hus i Vilvite i Bergen. Ta turen om du er i Bergen!

Read Full Post »

Bømlo kunstlag ynskjer velkommen til utstillinga Paiza Miwan, ei gruppeutstilling med kurdiske kunstnarar. Utstillinga er eit samarbeid med Bømlo folkebibliotek og utstillinga vil henga i biblioteket i perioden 15.03-27.04.

Utstillinga er kuratert av biletkunstnar Kwestan Jamal Bawan (bilete).
Ho vil stå for opninga på Bømlo folkebibliotek 15. mars kl. 12.00.

Dei som ikkje får med seg opninga på dagtid er velkomne til føredraget Kurdisk kultur og språk med Tarik Hedi kl. 18.00 same kveld, dette skjer også på biblioteket.

Paiza Miwan er ei gruppeutstilling med biletkunstnarar frå Kurdistan. Paiza Miwan betyr haustgjester på norsk, det er også tittel på ei diktbok av Sherko Bekas.
Målet med utstillinga er å skapa dialog mellom kunstnarar som har vakse opp i Irak, eit land i krig og oss i Noreg. Saman ynskjer me å skapa ei kulturell utveksling og betra den kulturelle forståinga mellom Noreg og Kurdistan.
Kwestan har vore i Kurdistan og møtt kunstnarane og plukka ut nokre av deira verk som skal stillast ut på Bømlo folkebibliotek.
Ho har hatt fokus på at utstillinga skal presentera kunstnarar i ulike aldersgrupper.

 

Kwestan Jamal Bawan står for opninga av utstillinga og vil m.a. visa ein video ho laga i sommar. Videoen omhandlar det nasjonale museet Amna Suraka i Nord-Irak. Bygget fungerte tidlegare som er eit av Saddam Hussein sine fengsel og torturkammer i Sulaymania og er i dag gjort om til kunstgalleri og museum.

Litt om kunstnarane:

Wahbi Rasool er lektor ved Fine Art Institute og Sulaymania Art College i Nord-Irak. Han har hatt utstillingar og seminar både i og utanfor Irak, mellom anna London.

Rebwad Saed har kunstutdanning og doktorgrad i Fine Art frå London. I dag er han rektor ved Suleymania Art College. Han har hatt stor utstillingsaktivitet i Irak, USA, England, Tyskland og Japan. I 2009 vart han plukka ut til å stille ut i den kurdiske paviljongen på Veneziabiennalen.

Sakar Faroq har studert på Fine Art Institutt i Sulaymania og har delteke på ulike gruppeutstillingar i Irak, India, England, Egypt og Sverige. Ho er kunstlærar i Sulaymania og samarbeider med Kwestan gjennom kulturutveksling mellom Noreg og Kurdistan; KUMNIK.

Aryan Abubakr har studert på på Fine Art Institute og Sulaymania Art College. Han jobbar som lektor på ein ungdomsskule og er engasjert i eit aktivitetssenter for born.
I 2015 deltok han på Veneziabiennalen i den kurdiske paviljongen.

Ali Jolla er tidlegare rektor ved Fine Art Institute i Sulaymania og lektor ved Sulaymania Art College. Han har hatt mange utstillingar i store deler av verda. Han er Kwestan sin kunstlærar.

Read Full Post »

Natasja Askelund vil gjera vinterferien blå. Ho er Bømlo kunstlag sin utstillar når årets vinterutstilling opnar 17. februar kl. 14.00. ”Hating blue, loving you” er ei samling heilt nye verk. Utstillinga heng i kulturhuset heile vinterferien og t.o.m. 27. februar. Kunstnaren vil vera til stades under opninga.

Natasja Askelund er utdanna ved Vestlandets Kunstakademi, og Koninklijke Academie Van Beeldende Kunsten i Den Haag. Ho har hatt ei rekke utstillingar sidan ho debuterte på Hå Gamle Prestegard i 1992, m.a. på Galleri Brandstrup, Oslo, LNM, Oslo, og Galleri Opdahl, Stavanger. Ho har hatt fleire offentlege utsmykkingsoppdrag, og leverte nettopp et stort tekstilarbeid til Rundeskogen Boas i Sandnes. Askelund bur og arbeider i Stavanger. I tillegg til å ha sitt kunstnariske arbeid er ho ein aktiv debattant og har skrive fleire kronikkar i landets aviser. For tida er ha gjesteskribent i Stavanger Aftenblad, ho dreiv ”Kunstbloggen” på same plattform i fleire år, og var fast debattant på kritikersalongen i KÅKÅ.

Natasja Askelund har arbeidd med andre teknikkar som tekstil og keramikk, men har alltid vore mest oppteken av maleriet. Ho utforskar maleriet si stofflegheit og materalitet, grensa, eller snarare samanhengen, mellom teknikk og innhald. Ho er opptatt av fargen, og maleriet sine eigne fysiske lover. Det at maleriet har ein lang tradisjon, og at tilsynelatande ”alt er gjort” gjev kunstnaren ein fridom, snarare enn å virke avgrensande.

Maleria som vert utstilt på Bømlo er abstrakte og handlar om å kontrollere det ukontrollerbare: malinga har sine fysiske forutsetnader, og er berre maling. Ho har kalt utstillinga ”Hating blue, loving you”, og det er fargen blå og dei forskjellige nyansar av blått som er det overveldande uttrykket som møter deg. Fargen blå er brukt i titlar, musikk og litteratur. Mange kunstnarar har hatt sine blå periodar, noko som har ført til at psykiatarar har spekulert i sinnssjukdom. Blått er havet, himmelen er blå, blå er visttnok den mest populære fargen, blått er uendelegheit, blått er kaldt og håpet er lyseblått. Ingen av arbeida på i denne utstillinga er vist før. Oljemaleria er malt på lerret, og dei spenner fra eitt stort lerret, til fleire små.

Read Full Post »

Torsdag opnar Bømlo kunstlag sin årlege julemarknad i Wichmannsmia. Kunsthandverk innan keramikk/tre, glas og smykke vil pryda den gamle smia innimellom rubbmotorar, grue og verktøy. Her kan du finna unike julegåver. Me serverer førjulsstemning og gløgg.

Barmen & Brekke er eit samarbeid mellom Per Tore Barmen og Siri Brekke der dei kombinerer materiala tre og leire med ei felles interesse for handverk, material og tradisjonelle teknikkar. Dei har sidan oppstart av Barmen & Brekke i 2015 delteke på ei rekke norske crossover kunsthandverk- og designutstillingar og syt sjølv for ein småskalaproduksjon som vert selt gjennom utvalde museumsbutikkar. Dei er i år nominert til Bo Bedres Designpris Årets Kunsthåndverk.

 

Dina Hald bur og arbeider i kunstnarkolonien Trolltun på Bøler i Oslo. Ho har gått 5 år på Statens håndverks og kunstindustriskole i Oslo, institutt for metall. Etter at ho tok hovudfag i 2000, har ho jobba som smykkekunstnar med utstillingar i inn- og utland. Hald har fordjupa seg i emaljering på sølv. Å emaljere er ein gamal teknikk som ikkje har endra seg stort, anna enn når det gjeld betring innan materiale og utstyr. Å lage smykka er ein lang prosess med sølvplate og -tråd som utgongspunkt.

 

Formbar glassverkstad vart etablert i år av glaskunstnarane Eirin Bjørsland Hansen, Julie Shirani Kausland og Kirsten Vikingstad Storesund. Shirani Kausland har m.a. utdanna seg ved Glasskolan i Kosta, Nordiska Programmet, Sverige og har delteke ved kollektivutstillingar i Sverige, Latvia og Norge. Bjørsland Hansen er m.a. utdanna ved Riksglasskolan i Orrefors, Sverige og Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering, avd. Glass, Bornholm, Danmark. Ho har medvirka på fleire kollektivutstillingar i inn- og utland og er i desse dagar aktuell med si første separatutstilling i Galleri T i Elverum. Vikingstad Storesund har også si utdanning frå m.a. Riksglasskolan i Orrefors, Sverige. Ho har delteke ved fleire ustillingar både i Norge og utanlands. Til Smio har dei mellom anna med seg ”Åkrakulå” – julekuler som er rulla i sand frå Åkrasanden.

 

Velkomen til julemarknad i Smio. Her kan du oppleva flott kunsthandverk og førjulsstemning i eit spanande utstillingsmiljø.

 

 

Opningstidene:

Laurdag 19.11. kl. 14-17

Søndag 20.11. kl. 16-19

Torsdag 24. 11. kl. 17-19

Laurdag 26.11. kl. 14-17

Søndag 27.11. kl. 16-19

 

Read Full Post »

Fugleperspektiv

Els Geelen er Bømlo kunstlag sin haustutstillar. og dette er fyrste gong hennar prosjekt ”Non-autonomous” vert stilt ut. Opning i Bømlo kulturhus laurdag 7. Oktober.

 

Prosjektet ”Non-autonomous” redefinerer fugleperspektivet. Det handlar om fugl som mat. I prosjektet arbeider Geelen med nyfødde kyllingar på den økologiske garden ho bu på. Ho fortel at i hennar akvarellar av kyllingane vert det som ofte er usynleg for dei fleste synleggjort. ”I dei svart/kvite fotografia av flokken er fuglane ein anonym masse. Fotografia stadfestar med sin abstraksjon ein generell motvilje mot å identifisera mat med sin levande kjelde. Dette synest eg er eit aktuelt tema som eg ynskjer å belysa i kunsten min”, seier Geelen.

Els Geelen arbeider innan oljemaleri, akvarell, fotografi og ulike trykkteknikkar. Ho er utdanna på Akademi for Billedkunst i Amsterdam, men har òg studert biologi ved unisversitetet i Utrecht. Fasinasjonen for naturen og lidenskapen for detaljar kjem fram i arbeidet hennar. Ho set naturlege element som fjell inn i eit abstrakt landskap og med dette skapar ho ei underleg verd, der natur, dyr og menneske kommuniserer.

Els Geelen har tidlegare hatt separatutstilling av blant anna maleri, teikningar og grafikk, i Det Norske Skogsmuseet, Schmucker Art Gallery USA, og andre gallerier i både inn- og utland. Ho har delteke i ulike landskapskunstprosjekt bade i Sverige og Noreg. Geelen skal seinare i år stilla ut i Haugesund bildegalleri. Ho har vore styremedlem i Kunstnarhuset Messen sidan 2010. Frå 2015 til våren 2017 var ho styreleiar.

 

Velkomen til haustutstillinga! Ho heng frå 7. oktober og heile haustferien.

 

Read Full Post »

I sommar har Bømlo Kunstgerilja arbeidd med havforureining, og laga ein 3 meter lang blåstål av havplast! Fyrstkomande torsdag skal fisken vår flyttast frå Autogården i Rubbestadneset til Bømlo Kulturhus med ein gamal veteran-lastebil. Har du lyst å vera med å ta imot han i Kulturhuset?

 

Bakgrunn for prosjektet:

A.B.C.D. (art.beach.creation.debris.) er eit kunstnarisk initiativ som ser på korleis plast  forureiner vårt maritime miljø. Kunstnarane Elizabeth Roberts frå Oregon, USA, Janne Robberstad og Jan Willy Folgerø-Holm frå Bømlo, Norge – samarbeider med Bømlo kunstlag og kunstgeriljaen i dette prosjektet. Skuleklassar og lokallag har vore i sving med å rydda strender for bos i vår og sommar. Eindel av den innsamla plasten er vaska og sortert og brukt som råmateriale i ein stor installasjon – nemleg ein bortimot 3 meter lang blåstål! Arbeidet med havplastskulpturen har føregått i Autogården i Rubbestadneset.

Formålet til prosjektet er å undersøkja dei konsekvensene havforureining har på det maritime livet, og sjå nærare på kva me kan gjera for å endre denne utviklinga. Den amerikanske kunstnaren Elizabeth har arbeidd med denne tematikken I ei årrekkje og har fått ein særskilt invitasjon til å delta i dette prosjektet. Sjølve installasjonen skal vera ei kunstnarisk påminning om heilskapen i økosystemet. No i fyrste omgong skal fisken stå i kulturhuset ein periode.

Elizabeth Roberts var i Norge i fem veker, og utanom å vera på Bømlo har ho hatt eit plastbosprosjekt i Stavanger.

I samband med prosjektet inviterte kunstgeriljaen og Bømlo kunstlag til gratis filmframsyning av «A plastic ocean» i Bømlo kulturhus. Filmen viser kva som skjer med dei enorme mengdene med plast som havnar i havet og konsekvensane det får for både dyr og menneske.

Read Full Post »

Ikkje fortvil om vêret sviktar i sommar. Då kan du med godt samvit nyta ei fin stund innomhus i lag med Jakob Klippen sin kunst i Bømlo kulturhus. Opning er laurdag 1. juli.

Jakob Klippen vart fødd på Stord i 1942. Han hadde si første separatutstilling i Stord Kunstlag i 1976 og 34 år etter vitja han Bømlo for første gong med ei utstilling. I år er han tilbake, til stor glede for kunstinteresserte sunnhordlendingar og turistar.

Klippen stiller ut både eldre og nyare arbeid og det siste biletet vart nyleg ferdigstilt.

Stordkunstnaren er teiknar og grafikar. Han er først og fremst naturalistisk i si tolking av motivet, men glir også over i det abstrakte, noko som appellerer til fantasien hos tilskodaren.

Kunstkritikar Trond Borgen har mellom anna sagt at Jakob Klippen er ”ein kunstnar som handverksmessig er svært solid og som har ein kresen sans for kvalitet på alle plan”.

Klippen har grunnutdanninga si frå Bergen Kunsthandverksskule, Rigmor Holters Malerskule og Einar Granums teikne – og maleskule. Han har også vore elev hos biletkunstnaren Inge Rotevatn og grafikaren Gerhard Bancal.

Lista over offentlige innkjøp og utsmykningar er lang. For oss lokalt kan ein merka seg at det heng ein stor kolteikning i venterommet til poliklinikken på Stord Sjukehus og at han og har hatt utsmykkingsoppdrag for Høgskulen Stord/Haugesund. Han har óg illustrert to av Rune Belsvik sine bøker.

Han har delteke på fleire kollektivutstillingar som Statens haustutstilling, Hordautstillinga og Vestlandsutstillinga.

Klippen har hatt mange separatutstillangar, m.a. i Bergen Kunstforening og Haugesund Kunstforening. Han har også hatt to separatutstillingar i utlandet; Galleri DNV i København (1994) og Casa Di Cultura, Alfaz del Pi i Spania (2002)

Velkommen til sommarutstilling! Ho vert hengjande til like før skulestart i august.

Read Full Post »

Medan vikingane herjar i Moster Amfi kan du sitja ved eit kafébord i idylliske Tollhagen eller ei ei av dei koselege stovene. Og i kjellaren kan du nyta keramikk signert Liv Sundal.

 

Bømlo kunstlag er ansvarlege for utstillinga og saman med Bømlo Teater held me open kafé i Tollhagen gjennom pinsehelga.

 

Liv Sundal er opprinneleg frå Tysnes. Ho har jobba med keramikk heile livet, og har hatt eigen keramikkverkstad og galleri i Knarvik, nord for Bergen, sidan 2012. Frå 2005 til 2011 hadde ho eigen verkstad og galleri i Bergen. Ho har eksperimentert med keramikken sidan 1980. Sundal har fire års utdanning frå Danmarks Designskole i København og ho har deltatt på utstillingar både – inn og utland.

 

Naturen som inspirasjonskjelde

I Knarvik er sjø og vind, skog og fjell tett på. Frå naturen hentar ho drivkraft til arbeidet med keramikken. Arbeidet er ofte inspirert av detaljar fra marin natur og planteverden. Alt som spirar og gror, og lever under eller over vatn inspirerer. Det er ulike strukturar, former og fargar, alt er rundt oss, det er berre å observere og ta det inn. Augneblinkssbilete av eit morgenlys, en natthimmel eller rødmande skyer kan fangast  på netthinna.

 

Det er ein langsom og møysommeleg prosess å framstille keramikk. Ein møter mange tekniske utfordringar undervegs. Først når tinga har gjennomgått den siste brenninga i keramikkovnen, kan ein sjå om dei er vellukka.

Ho har blikk for dei reine linjene, stram formgjeving, estetisk samspel mellom former og farger. Ho er på jakt etter det vakre i kunsten.

Det som ser enkelt og tidlaust ut, kan vera det som krev lengst tid og erfaring å framstilla.

 

Alltid lika spennande

Liv Sundal har fire års utdanning frå Danmarks Designskole i København. Ho har lang røynsle i faget, og har delteke på utstillingar i både – inn og utland.

Keramikaren på Knarvik søkjer stadig nye utfordringar i kunsthandverket. Det er så mange moglegheiter i kombinasjon av leire og råstoff. Det er alltid like spennande, du veit ikke heilt korleis resultatet blir før du opnar omnen til sist.

I den kreative prosessen  ligger mange utfordringer. Valg av framstillingsteknikk, glasurar og brenning.  Alt er med på å skape det ferdige resultat.

 

Velkommen til å sjå keramikken hennar I Tollhagekjellaren i pinsehelga.

Read Full Post »

Seks millionar av sting

I dag 25. februar kl. 14.00 opnar Janne Robberstad si utstilling i Bømlo kulturhus. Musikalsk innslag ved Ingrid Leithaug Mjanger og Simon Madsen. Velkommen!

Hausten 2016 samarbeidde Sunnhordland museum og tekstilkunstnar Janne Robberstad om utstillinga Seks millionar sting. Utstillinga synte både samtidsbroderi, laga av Robberstad, og tradisjonelt broderi, representert ved ulike gjenstandar frå museet sine samlingar. Robberstad sine nyskapande broderi frå denne utstillinga kan du oppleva i Bømlo kulturhus i vinterferien.

To år har Robberstad brukt på innsamling og planlegging av utstillinga. Ho er oppteken av kvinnehistorie og hadde lyst til å setja fokus på kvinna si innsats i samfunnet. Brodering har frå gamalt av vore kvinnene si måte å utfalda seg kreativt på og med broderiet skapte dei ein triveleg heim. Robberstad har kjøpt, samla og redesigna broderi. Eit døme er 25 store byggeklossar, som ho har sett saman med eit utal gamle broderi med norske motiv. Det er desse som tilsaman har seks millionar sting. Vidare vil utstillinga romma geriljabroderi – ulike gamle sunnhordlandsutrykk og moderne maskinbroderi.

Janne Robberstad er utdanna faglærar i tekstilforming, og har arbeidd i mange år fulltid som kunstnar. Ho har vore medlem av Norske Billetkunstnarar sidan 2012, og Norske Scenografar sidan 2008. Robberstad har hatt fleire separatutstillingar, og mange utsmykkingsoppdrag for privat næringsliv. Som kunstnar med spesialisering innan tekstil er ho oppeteken av å ta vare på norske handarbeidstradisjonar innan dette fagfeltet. Ved å setja gamle, tradisjonelle tekstilar inn i ein ny kunstsamanheng, ønskjer ho pirra den skapande nysgjerrigheita hos folk flest.

Broderi for store og små: I samband med Seks millionar sting har Bømlo kunstlag fleire arrangement på trappene. Laurdag 4. mars ønskjer me barn velkomne til «å teikna med tråd» i kulturhusfoajeen kl.11.00-13.00. Tysdag 7. mars mellom kl. 18.00 og 20.00 vert det fleirnasjonal geriljabroderikveld «Sett ord på det!». Her er alle velkomne!

_mg_2395 dsc_0096

Read Full Post »

bkl6millsting1

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »