Feeds:
Innlegg
Kommentarar

I timane før du skal på Evita-framsyning i Moster Amfi kan du sitja ved eit kafébord i idylliske Tollhagen. Og i kjellaren kan du få med deg flott glaskunst signert Formbar Glassverksted.

Bømlo kunstlag er ansvarlege for utstillinga og saman med Bømlo Teater held dei open kafé i Tollhagen gjennom heile musikalperioden 8.-18. august.

Formbar Glassverksted AS held til i Haugesund og er ein fellesverkstad og atelier som vart etablert i 2017 av glaskunstnarane Eirin Bjørsland Hansen, Julie Shirani Kausland og Kirsten Vikingstad Storesund. Formbar satsar på høg kvalitet og tilbyr designvarer, brukskunst og kunst i glas. I tillegg til besøkslokale og uttal har verkstaden deira ein fullt utrusta glasblåsarverkstad og slipeverkstad.

Julie Shirani Kausland kjem frå Bergen og har m.a. utdanna seg ved Glasskolan i Kosta, Nordiska Programmet, Sverige og har delteke ved kollektivutstillingar i Sverige, Latvia og Norge.  Ho jobbar strukturert og er oppteken av teknisk godt handverk med høg funksjonalitet og fokus på detaljar. Som formgjevar har ho ein lidenskap for brukskunst av høg kvalitet med ein estetikk som speglar att hennar interesser og oppfatning av verda.

Eirin Bjørsland Hansen kjem frå Elverum og er m.a. utdanna ved Riksglasskolan i Orrefors, Sverige og Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering, avd. Glass, Bornholm, Danmark. Ho har medverka på fleire kollektivutstillingar i inn- og utland og har hatt ei separatutstilling i Galleri T i Elverum.  Ho jobbar både funksjonelt og skulpturelt, men vert stadig dregen vekk frå det tradisjonelle mot det abstrakte og skulpturelle. Ho hentar inspirasjon frå naturen, havet og fargesjatteringar på himmelen.

Kirsten Vikingstad Storesund (Karmøy) har også si utdanning frå m.a. Riksglasskolan i Orrefors, Sverige. Ho har delteke ved fleire utstillingar både i Norge og utanlands. Ho arbeider systematisk og brukar mykje av sitt opphav som hovudinspirasjon til nye produkt og kunstobjekt. Som formgjevar og handverkar jobbar ho med komposisjon, strame former og blandar gjerne andre materialer inn i arbeida for å skapa eit heilheitleg inntrykk.

Utstillinga opnar onsdag 8. august kl. 17.00, opningstida vert 17.00-21.30 og kafeen held ope 17.00-23.00 kvar dag (begge stengt måndag 13. august, då det ikkje er framsyning).

Advertisements

Tekstilkunstnar Åse Ljones er Bømlo kunstlag sin sommarutstillar. Sting for sting fortel ho historiar som me kan oppleva i kulturhuset i sommar. Velkommen til opning torsdag 28. juni kl. 18.00. Utstillinga heng til 12. august.

Åse Ljones er utdanna ved Bergen Kunsthandverkskule med hovudfag tekstil.  Ho har arbeidd med tekstil i ulike materiale og uttrykk. No er det broderi for hand som er med å skapar bilete og store teppe. Tida, ljoset og nærleiken til naturen er med å forma det ferdige uttrykket. Tolmod og styrke er nokre av eigenskapane som kjenneteiknar tekstilkunstnaren. Eigenskapar ho kanskje har med seg frå oppveksten i Strandebarm? Ho har lete seg inspirera av mellom anna sterke kvinner frå denne tida. Nokre av arbeida hennar ber på forteljingane deira, møysommeleg fortalt sting for sting, tråd for tråd – ein møysommeleg prosess. Natur, lys og årstider har påvirka arbeidet til Ljones – og det er mykje Hardanger å spore i tonesetjinga hennar. ”Åse søkjer sjelefred og kontemplasjon, ho vil grava seg ned i sitt eige for å henta noko ut, noko personleg ho kan allmenngjera og dela med andre, ho vil vera i den fredsame broderinga si og fortelja om verdiane i dei små menneska sine nære, kvardagslege historiar. Ho vil syna fram dei blyge skogblomane, minnast dei bortfarne og usynlege kvinnene, vera gamaldags på ein nyskapande måte. Det er ein trass der, eit blikk for manglar i samtida, ein protest mot den forbrukande og oppskrudde tidsånda, ei sakte klipping og sying i kontrast til liberalisme og finansprofitt” heiter det i katalogen for utstillinga hennar i Kabuso i 2014.

Til Bømlo kulturhus har Ljones med seg store teppe og nokre bilete som er spent opp på rammer, alt er håndbrodert på lin.

 

Åse Ljones har ei rekke gruppeutstillingar bak seg dei siste åra, mellom anna i KODE II i Bergen, og i Brown Grotta Art, Connecticut, USA. Separatutstillingar har ho hatt i Risør kunstpark, Nationaltheatret, Oslo, Kabuso, Galleri Giga, Sørlandets kunstmuseum og Konstens Hus Luleå, Sverige for å nemna nokre. Eksempler på utstmykkingsoppdrag:  Solli DPS, Bergen, Stord Hotell, Høgskulen Stord Haugesund og Den norske ambassade i Kathmandu i Nepal. Ho er også innkjøpt av m.a. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Kunstindustrimuseet i Trondheim og Sørlandets Kunstmuseum. Hennar siste utsmykkingsoppdrag er det enklare å oppleva for bømlingane, det er nemleg på nye Bremnes Ungdomsskule.

 

Ut juni vil Blue-Boss-Bob halda hus i Vilvite i Bergen. Ta turen om du er i Bergen!

Bømlo kunstlag ynskjer velkommen til utstillinga Paiza Miwan, ei gruppeutstilling med kurdiske kunstnarar. Utstillinga er eit samarbeid med Bømlo folkebibliotek og utstillinga vil henga i biblioteket i perioden 15.03-27.04.

Utstillinga er kuratert av biletkunstnar Kwestan Jamal Bawan (bilete).
Ho vil stå for opninga på Bømlo folkebibliotek 15. mars kl. 12.00.

Dei som ikkje får med seg opninga på dagtid er velkomne til føredraget Kurdisk kultur og språk med Tarik Hedi kl. 18.00 same kveld, dette skjer også på biblioteket.

Paiza Miwan er ei gruppeutstilling med biletkunstnarar frå Kurdistan. Paiza Miwan betyr haustgjester på norsk, det er også tittel på ei diktbok av Sherko Bekas.
Målet med utstillinga er å skapa dialog mellom kunstnarar som har vakse opp i Irak, eit land i krig og oss i Noreg. Saman ynskjer me å skapa ei kulturell utveksling og betra den kulturelle forståinga mellom Noreg og Kurdistan.
Kwestan har vore i Kurdistan og møtt kunstnarane og plukka ut nokre av deira verk som skal stillast ut på Bømlo folkebibliotek.
Ho har hatt fokus på at utstillinga skal presentera kunstnarar i ulike aldersgrupper.

 

Kwestan Jamal Bawan står for opninga av utstillinga og vil m.a. visa ein video ho laga i sommar. Videoen omhandlar det nasjonale museet Amna Suraka i Nord-Irak. Bygget fungerte tidlegare som er eit av Saddam Hussein sine fengsel og torturkammer i Sulaymania og er i dag gjort om til kunstgalleri og museum.

Litt om kunstnarane:

Wahbi Rasool er lektor ved Fine Art Institute og Sulaymania Art College i Nord-Irak. Han har hatt utstillingar og seminar både i og utanfor Irak, mellom anna London.

Rebwad Saed har kunstutdanning og doktorgrad i Fine Art frå London. I dag er han rektor ved Suleymania Art College. Han har hatt stor utstillingsaktivitet i Irak, USA, England, Tyskland og Japan. I 2009 vart han plukka ut til å stille ut i den kurdiske paviljongen på Veneziabiennalen.

Sakar Faroq har studert på Fine Art Institutt i Sulaymania og har delteke på ulike gruppeutstillingar i Irak, India, England, Egypt og Sverige. Ho er kunstlærar i Sulaymania og samarbeider med Kwestan gjennom kulturutveksling mellom Noreg og Kurdistan; KUMNIK.

Aryan Abubakr har studert på på Fine Art Institute og Sulaymania Art College. Han jobbar som lektor på ein ungdomsskule og er engasjert i eit aktivitetssenter for born.
I 2015 deltok han på Veneziabiennalen i den kurdiske paviljongen.

Ali Jolla er tidlegare rektor ved Fine Art Institute i Sulaymania og lektor ved Sulaymania Art College. Han har hatt mange utstillingar i store deler av verda. Han er Kwestan sin kunstlærar.

Natasja Askelund vil gjera vinterferien blå. Ho er Bømlo kunstlag sin utstillar når årets vinterutstilling opnar 17. februar kl. 14.00. ”Hating blue, loving you” er ei samling heilt nye verk. Utstillinga heng i kulturhuset heile vinterferien og t.o.m. 27. februar. Kunstnaren vil vera til stades under opninga.

Natasja Askelund er utdanna ved Vestlandets Kunstakademi, og Koninklijke Academie Van Beeldende Kunsten i Den Haag. Ho har hatt ei rekke utstillingar sidan ho debuterte på Hå Gamle Prestegard i 1992, m.a. på Galleri Brandstrup, Oslo, LNM, Oslo, og Galleri Opdahl, Stavanger. Ho har hatt fleire offentlege utsmykkingsoppdrag, og leverte nettopp et stort tekstilarbeid til Rundeskogen Boas i Sandnes. Askelund bur og arbeider i Stavanger. I tillegg til å ha sitt kunstnariske arbeid er ho ein aktiv debattant og har skrive fleire kronikkar i landets aviser. For tida er ha gjesteskribent i Stavanger Aftenblad, ho dreiv ”Kunstbloggen” på same plattform i fleire år, og var fast debattant på kritikersalongen i KÅKÅ.

Natasja Askelund har arbeidd med andre teknikkar som tekstil og keramikk, men har alltid vore mest oppteken av maleriet. Ho utforskar maleriet si stofflegheit og materalitet, grensa, eller snarare samanhengen, mellom teknikk og innhald. Ho er opptatt av fargen, og maleriet sine eigne fysiske lover. Det at maleriet har ein lang tradisjon, og at tilsynelatande ”alt er gjort” gjev kunstnaren ein fridom, snarare enn å virke avgrensande.

Maleria som vert utstilt på Bømlo er abstrakte og handlar om å kontrollere det ukontrollerbare: malinga har sine fysiske forutsetnader, og er berre maling. Ho har kalt utstillinga ”Hating blue, loving you”, og det er fargen blå og dei forskjellige nyansar av blått som er det overveldande uttrykket som møter deg. Fargen blå er brukt i titlar, musikk og litteratur. Mange kunstnarar har hatt sine blå periodar, noko som har ført til at psykiatarar har spekulert i sinnssjukdom. Blått er havet, himmelen er blå, blå er visttnok den mest populære fargen, blått er uendelegheit, blått er kaldt og håpet er lyseblått. Ingen av arbeida på i denne utstillinga er vist før. Oljemaleria er malt på lerret, og dei spenner fra eitt stort lerret, til fleire små.

Torsdag opnar Bømlo kunstlag sin årlege julemarknad i Wichmannsmia. Kunsthandverk innan keramikk/tre, glas og smykke vil pryda den gamle smia innimellom rubbmotorar, grue og verktøy. Her kan du finna unike julegåver. Me serverer førjulsstemning og gløgg.

Barmen & Brekke er eit samarbeid mellom Per Tore Barmen og Siri Brekke der dei kombinerer materiala tre og leire med ei felles interesse for handverk, material og tradisjonelle teknikkar. Dei har sidan oppstart av Barmen & Brekke i 2015 delteke på ei rekke norske crossover kunsthandverk- og designutstillingar og syt sjølv for ein småskalaproduksjon som vert selt gjennom utvalde museumsbutikkar. Dei er i år nominert til Bo Bedres Designpris Årets Kunsthåndverk.

 

Dina Hald bur og arbeider i kunstnarkolonien Trolltun på Bøler i Oslo. Ho har gått 5 år på Statens håndverks og kunstindustriskole i Oslo, institutt for metall. Etter at ho tok hovudfag i 2000, har ho jobba som smykkekunstnar med utstillingar i inn- og utland. Hald har fordjupa seg i emaljering på sølv. Å emaljere er ein gamal teknikk som ikkje har endra seg stort, anna enn når det gjeld betring innan materiale og utstyr. Å lage smykka er ein lang prosess med sølvplate og -tråd som utgongspunkt.

 

Formbar glassverkstad vart etablert i år av glaskunstnarane Eirin Bjørsland Hansen, Julie Shirani Kausland og Kirsten Vikingstad Storesund. Shirani Kausland har m.a. utdanna seg ved Glasskolan i Kosta, Nordiska Programmet, Sverige og har delteke ved kollektivutstillingar i Sverige, Latvia og Norge. Bjørsland Hansen er m.a. utdanna ved Riksglasskolan i Orrefors, Sverige og Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering, avd. Glass, Bornholm, Danmark. Ho har medvirka på fleire kollektivutstillingar i inn- og utland og er i desse dagar aktuell med si første separatutstilling i Galleri T i Elverum. Vikingstad Storesund har også si utdanning frå m.a. Riksglasskolan i Orrefors, Sverige. Ho har delteke ved fleire ustillingar både i Norge og utanlands. Til Smio har dei mellom anna med seg ”Åkrakulå” – julekuler som er rulla i sand frå Åkrasanden.

 

Velkomen til julemarknad i Smio. Her kan du oppleva flott kunsthandverk og førjulsstemning i eit spanande utstillingsmiljø.

 

 

Opningstidene:

Laurdag 19.11. kl. 14-17

Søndag 20.11. kl. 16-19

Torsdag 24. 11. kl. 17-19

Laurdag 26.11. kl. 14-17

Søndag 27.11. kl. 16-19

 

Fugleperspektiv

Els Geelen er Bømlo kunstlag sin haustutstillar. og dette er fyrste gong hennar prosjekt ”Non-autonomous” vert stilt ut. Opning i Bømlo kulturhus laurdag 7. Oktober.

 

Prosjektet ”Non-autonomous” redefinerer fugleperspektivet. Det handlar om fugl som mat. I prosjektet arbeider Geelen med nyfødde kyllingar på den økologiske garden ho bu på. Ho fortel at i hennar akvarellar av kyllingane vert det som ofte er usynleg for dei fleste synleggjort. ”I dei svart/kvite fotografia av flokken er fuglane ein anonym masse. Fotografia stadfestar med sin abstraksjon ein generell motvilje mot å identifisera mat med sin levande kjelde. Dette synest eg er eit aktuelt tema som eg ynskjer å belysa i kunsten min”, seier Geelen.

Els Geelen arbeider innan oljemaleri, akvarell, fotografi og ulike trykkteknikkar. Ho er utdanna på Akademi for Billedkunst i Amsterdam, men har òg studert biologi ved unisversitetet i Utrecht. Fasinasjonen for naturen og lidenskapen for detaljar kjem fram i arbeidet hennar. Ho set naturlege element som fjell inn i eit abstrakt landskap og med dette skapar ho ei underleg verd, der natur, dyr og menneske kommuniserer.

Els Geelen har tidlegare hatt separatutstilling av blant anna maleri, teikningar og grafikk, i Det Norske Skogsmuseet, Schmucker Art Gallery USA, og andre gallerier i både inn- og utland. Ho har delteke i ulike landskapskunstprosjekt bade i Sverige og Noreg. Geelen skal seinare i år stilla ut i Haugesund bildegalleri. Ho har vore styremedlem i Kunstnarhuset Messen sidan 2010. Frå 2015 til våren 2017 var ho styreleiar.

 

Velkomen til haustutstillinga! Ho heng frå 7. oktober og heile haustferien.