Feeds:
Innlegg
Kommentarar

BEVEGELSE i haustferien

 

Tre kunstnarar har samarbeidd om utstillinga BEVEGELSE. Uttrykka omfattar performance, lyd, video, maleri og teikning. Staden er Bømlo kulturhus.

 
BEVEGELSE er ei gruppeutstilling med arbeid av Kristine Marie Aasvang, Regine Stensæth Josefsen og Aurora Solberg. Teknikkane brukt i utstillinga strekker seg frå maleri og teikning, til video, lyd og performance. Felles for arbeida er at dei forholder seg til begrepet bevegelse på vidt forskjellige måtar.
 
Det kan vere bevegelsen i lyden og stemmen – i pigmenta og komposisjonen – i naturen, objekta eller i kroppen.
 
Der Kristine Marie beveger omgivelsene med lyd, stemmen og streken, er Regine på jakt etter rytmen og gjentaking som finnest i kroppen og i daglegdagse rutiner. Aurora jobbar med korleis materiala og omgivnadane beveger seg sjølv og kvarandre, og saman blir til noko nytt.
 
Regine Stensæth Josefsen jobbar med performativitet, hovudsakelig gjennom maleri og performance – alt etter kva som best uttrykker den handlinga, rytma, eller bevegelsen ho er ute etter. Tematikken dreier seg rundt kroppsspråk og menneskeleg identitet, og humor er et sentralt virkemiddel. Regine fullførte sin mastergrad ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen 2015 og bachelorgrad ved Kunstakademiet i Trondheim i 2013.
 
Kristine Marie Aasvang er ein aktiv musikar, låtskrivar, lydkunstnar og bildekunstnar, med ein master i bildekunst frå Kunst- og designerhøgskolen i Bergen og Kunstakademiet i Trondheim. Stemme som kunstuttrykk er hennar hovedprosjektet ved siden av billedkunsten.
4. oktober slepp ho sitt andre album med bandet The Secret Sound Of Dreamwalkers, Whirlwind.
Aurora Solberg jobbar med maleri som utgangspunkt i sin kunstneriske praksis. Ho utforskar materiala og media som vert brukt i ulike typer maleri, samtidig som ho utforskar sin egen interaksjon med materialene. Dei siste årene har ho utforska akvarellmaleriet sine medier og teknikker. Aurora har ein master i bildekunst frå KHiB/KMD og ein bachelor fra Kunstakademiet i Trondheim. Ho har delteke på flere utstillingar i inn og utland, og er aktuell med malerier på Vestlandsutstillingen.
 
 
 

 

Kristine Marie beveger omgivnadane med lyd, stemma og streken sin. Ho jobbar med lyd og stemme som kunstuttrykk, både gjennom lydkunst, performance maleri og teikning.

Regine er på jakt etter rytmen og gjentakinga som finnest i kroppen, og i dei daglegdagse rutinene. Dette utforsker ho gjennom bl.a. akrylmaleri, video og performance.

Aurora interesserer seg for sjølve maleriprosessen, korleis materialene beveger seg og kvarandre og saman blir til noko nytt. Ho utforskar vannmaleriet sine egenskaper og uttrykk på ulike overflater som papir og glas, og video.

Velkommen til ei variert kunstoppleving, BEVEGELSE opnar laurdag 5. oktober.

Bømlo kunstlag si sommarutstilling opnar laurdag 29. juni kl. 14.00. I år kan du oppleva Klara Sofie Ludvigsen sin fotokunst i Bømlo kulturhus. Utstillinga har ho kalla ”Ytre strok”.

I utstillinga Ytre strokfår me innblikk i ein pågåande arbeidsprosess der Klara Sofie Ludvigsen jobber improvisatorisk med fotografi i mørkerom. Ho kombinerer fotografiske negativer i storformat med glas- eller plastplater som ho bearbeider med ulike teknikkar. Gjennom å metodisk rotere på kombinasjonen av dei ulike laga, fratar ho seg sjølv kontroll og uventa komposisjonar oppstår. Ludvigsen ynskjer at form skal stå sentralt i det fotografiske språket, og tilfører forstyrrande grep for at auget skal sakke ned farten og bruke tid på å utrede motivet.

 

Ludvigsen er utdanna ved Kent Institute of Art and Design, England og Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona. Ho bur og arbeider i Bergen, der ho er ein av initiativtakarane til den medlemsbaserte verkstaden for analog fotografi, Mørkerommet.

Utdrag frå Cecilie Størkson sin utstillingstekst til Black is light ved Tag Team Studio:

«(…) inngrepene kan både spille på lag med og bryte med det opprinnelige bildet. Det kan vi for eksempel se i Ludvigsens bilder av storslåtte landskap, hvor strimer av tåke blandes med malingsstrøk eller blyantstreker, som både fremhever tåkens kvaliteter og ytterligere kamuflerer landskapet bak den. Særlig Ludvigsen ønsker å komme bort fra forestillingen om at fotografiet er noe man kan gjenkjenne og forstå ved første øyekast. Slik et kjøretøy må senke tempoet i møte med tette tåkebanker, vil også vi, som betraktere av Black is light, bli nødt til å sette ned farten og skjerpe blikket, i møte med fotografiet.»

 

Velkommen til utstillinga som heng heile skuleferien.


Medan vikingane herjar i Moster amfi i pinsen kan du ta ei fredeleg vandring i Tollhagekjellaren. I dei stemningsfulle lokala finn du nemleg Anne Bente Totland sin keramikk. Og i hagen og stovene er det kafé.

Bømlo kunstlag står bak utstillinga som er open fredag, laurdag og søndag. Du kan sjølvsagt få med deg både utstilling og ”I slik ei natt” i amfiet og me vil anbefala deg ein tur i kaféen i Tollhagen også. Der finn du ein rikhaldig meny og mellom anna kaker kor oppskrifta kjem frå det historierike gamle huset.

 

 

Keramikken i kjellaren er signert Anne Bente Totland, og dette seier ho om arbeida sine: ”Alt eg gjer er inspirert av livet i havet. Sjølivet har eg vore sterkt knytt til sidan barndommen, og eg føler at det er ei utømmeleg inspirasjonskjelde. Eg trur aldri at eg blir ferdig med å skildra former som kan stamma frå dette riket.

I arbeidet mitt har eg alltid jobba i serier, med formlike element. Eg liker også at gjenstandane formar grupper og skapar eigne former i mellomromma.

Skålene eg stiller ut her i Tollhagekjellaren, har eg jobba med det siste året. Dei er handbygde i steingodsleire, og glasert og brent ved 1240 grader i elektrisk omn.»

 

Totland er fødd og bur i Bergen, og der har ho verkstaden sin. Ho har utdanninga si m.a. frå Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design. Ho har hatt fleire separatutstillingar, delteke ved ei rekke kollektivutstillingar og er m.a. innkjøpt av Vestlandske Kunstindustrimuseum, Kunstindustrimuseet i Oslo og Norsk Kulturråd.

Velkommen til Tollhagen på Moster i pinsehelga.

No er det snart på tide å gjera om speglsalen i Bømlo kulturhus til kunstrom. Bømlo kunstlag sin vinterutstillar er klar.

Tradisjonen tru inviterer kunstlaget til utstilling i vinterferien. Opning laurdag 23. februar. I år er det bildekunst signert Anne-Sophie Blytt som fyller salen.

Arbeida til Anne-Sophie Blytt er stille og lågmælte. Duse fargar vibrerer i bildeflata,

Systematiserte i eit organisk geometrisk system. Ho gjer frihandsoppteikningar på lerretet, lagar eit system av rom, og fyller deretter inn kvar geometriske eining med tynne lag av fargar. Lysande overmaling av mjuke, bleika fargar balanserer på dei underliggande gittera. Slik manar ho målaria sine fram.

Blytt maler med eggtempera – eit materiale dei gamle meisterane brukte i sine fresker som me kjenner så godt frå kyrkjene i Europa. Fargen – som både er transparent og opak – ber måleria.  Blytt har gjennom sitt kunstnarskap via seg til, og forska på farge. Hun jobbar seg inn i fargar, blandar og blandar. Hva skjer når ein farge treff dei andre på lerretet? Påvirkar dei geometriske oppteikningane fargen?

Oppteikningane er viktige element i måleria. Blytt ønskjer meir enn monokrome flatar, og teikner opp system av geometriske former. I tillegg til geometriske system på kvart lerret, vert gjerne flere lerret sett saman til store måleri. Dei får ein pirrende dimensjon av å vere ruvande og store, samtidig som den personlege dimensjonen står sterkt: dei intime romma i oppteikningane står i kontrast til dei massive proporsjonene kunstnaren skaper når ho utfordrar storleiken til måleriet i eit rom.

 

Anne-Sophie Blytt er fødd i 1953. Ho bur i Bergen og har atelier i Kulturhuset USF. Ho er utdanna ved Vestlandets Kunstakademi 1877-1982. Opp gjennom åra har ho motteke ei rekke stipend og ho har m.a. hatt utsmykkingsoppdrag på plattformene Oseberg C og Gullfaks C, Bergen Landsfengsel og Strand vidaregåande skule. Ho har delteke i utallige gruppe- og kollektivutstillingar i Oslo, Bergen, Stockholm og Strandebarm. Ho har mange separatutstillingar på samvitet, t.d. på Galleri Langegården, Bergen, Stavanger Kunstforening, Tromsø Kunstforening og Kunstnerforbundet, Oslo, for å nemna nokre.

 

Foto: Øystein Klakegg.

 

Tradisjonen tru inviterer Bømlo kunstlag til julemarknad i Wichmannsmia siste veka før advent. Kunsthandverk som porselen, silkesjal, glas og smykke vil pryda den gamle smia innimellom rubbmotorar, grue og verktøy. Salsutstillinga opnar torsdag 22. november. Me serverer førjulsstemning og gløgg.

Signe Halle nyttar den japanske teknikken Shibori i sine silkesjal. Tekstilane blir bretta, sydd, folda eller knytta – slik at farge ikkje trenger inn overalt. Ho bruker ulike transparante silkekvalitetar og verktøyet er utskorne sjablongar i tre eller stål. Tekstilkunstnaren har atelier på USF i Bergen og er ansatt i 50 % stilling som verksmeister på Fagområde Tekstil ved Fakultet for Kunst Musikk og Design, ved UiB.

Keramikar Jan Kåre Myklebust sine arbeid er for det meste funksjonelt porselen. Formene er enkle, gjerne med ein kutta kant som bryt med det reine uttrykket og skapar ein kontrast. Han starta utdanninga si ved keramikkinstituttet i Bergen. Han tok så ein bachelorgrad ved University of Wolverhampton. Etterpå var han lærling hjå keramikar Dr. Julian Stair i London i litt over to år. Myklebust har no verkstad med utsal i idylliske Alvøen utanfor Bergen.

Ina Kristina Hove er glaskunstnar og fortel at ho jobbar saman med glaset. Ho blæs og formar ei kule. Så byrjar ho å presse, punktvarme, stikke hol, presse meir – glaset svarar med å strekke seg, sige og kjem med forslag. Slik vert det ferdige objektet eit hendelsesforløp i stivna form. Med sin bakgrunn frå teater er improvisasjon med materialet naturleg og naudsynt for kunstnaren. Prosessen skal synast i resultatet. Det gjennomsiktige glaset avslører og avdekker.

Siv Asbjørnsen lagar smykke i sølv og akryl. I tillegg brukar ho steinar, glas, nylon, emalje og andre materiale som dekorative element. Ho føretrekker klare, reine former og tek ofte utgongspunkt i geometriske grunnformer. Dei gjev mange mogleikar, kvar for seg eller i kombinasjon. Ho hentar inspirasjon frå tidlegarer kulturar og stilepoken Art Deco. Materiala i seg sjølv kan også vera kilde til inspirasjon. Favorittmaterialet sølv bind det heile saman til hennar særeigne stil.

 

Velkomen til julemarknad i Smio. Her får du oppleva flott kunsthandverk og førjulsstemning i eit spanande utstillingsmiljø. Opning torsdag 22.11. kl. 19.00

I år er det sjette gong Høstutstillingen i samarbeid med Norske Kunstforeninger formidlar eit utval videoarbeid til kunstforeningar rundt om i landet. Dette samarbeidet bidreg til å gjera Høstutstillingen til ei nasjonal utstilling – både for kunstnarane som deltek og for publikum som kan sjå kunsten der dei bur.

Bømlo kunstlag viser videoverka i samarbeid med Bømlo kulturhus og dei kan opplevast i perioden 1.-30. november. Verka vert vist etter avtale, ta kontakt med kulturhuset.

Tidlegare år har enkeltverk blitt framheva, men i år vert to heile videoprogram presentert. På den måten håpar ein å formidla noko av mangfoldet som Høstutstillingen er kjent for. Samstundes, ved å presentere filmane i program slik juryen har sett dei saman, får publikum innsyn i juryen sine kunstfaglege vurderingar og korleis dei meiner desse filmane kan kontektstualisera kvarandre.

I videokunst møter me utforskande forteljarformer og krysningar mellom ulike sjangrar. Med variasjon i uttrykk, tematikk og teknikk, viser arbeida videokunstens største styrke – mediets plastiske moglegheiter. I videokunsten kan historieforteljing føregå på andre og nye måtar, og kanskje kunstopplevinga kan føra til at ein ser annleis på eiga historie og omgjevnader i etterkant.

 

PROGRAM 2:

Astrid Findreng og Grethe Britt Fredriksen: EXPIRATOR

Helge Hansen: ForestSurprise

Andrea Bakketun: Hull i teorien

Hanne Nygård: It’s like things are not real here

Lengde: 36 min.

 

PROGRAM 4:

Helge Hansen: A walk on the Beach

Andrea Lange: AH UM

Marius Mathisrud: FreeDOOM Fighter

Karou Calamy: Hajar

Franciska Eliassen: Imellom/Blue borders

Lengde: 34 min.

 

Høstutstillingen har som mål å visa kva som rører seg i norsk samtidskunst. Alle kan søkje om å få stille ut på Høstutstillingen. Deltakarane vert vurdert av ein jury som består av seks kunstnarar som er valt av Norske Billedkunstneres landsmøte, og sit i to år av gangen. Den nasjonale juryen i år er: Anna Ihle, Anders Kjellesvik, Tom Stian Kosmo, Joar Nango, Julie Lillielien Porter og Marte Aas.

Momentum i haustferien

Me kjem frå ein relasjon, me knyter relasjonar, me er avhengig av relasjonar, me bygger relasjoner. Mennesket si tilknyting til andre bidreg til å bygge mennesket sin identitet og til sjuande og sist kan ein seie at alt handlar om relasjonar. Denne tematikken er sentral når eg arbeider med mine maleri. 

Dette seier Marie Storaas sjølv om kunsten sin. Ho er Bømlo kunstlag sin haustutstillar. Utstillinga Momentum opnar laurdag 6. oktober.

Storaas er fødd i 1981 og bur og arbeider i Bergen. Ho har ein mastergrad i kunst frå Kunsthøgskolen i Bergen og  har delteke på ei rekke utstillingar i Bergen og på Vestlandet. Under årets Vossajazz var ho festivalutstillar.

I Bømlo kulturhus vil Storaas stilla ut ei rekke maleri og ein videoinstallasjon. Arbeida hennar rører seg mellom det konkrete og det abstrakte, det romlege og det skulpturelle. Uttrykket er sansbart og består av taktile flater som har eit materielt språk.

Utstillinga heng heile haustferien. Velkommen!

I timane før du skal på Evita-framsyning i Moster Amfi kan du sitja ved eit kafébord i idylliske Tollhagen. Og i kjellaren kan du få med deg flott glaskunst signert Formbar Glassverksted.

Bømlo kunstlag er ansvarlege for utstillinga og saman med Bømlo Teater held dei open kafé i Tollhagen gjennom heile musikalperioden 8.-18. august.

Formbar Glassverksted AS held til i Haugesund og er ein fellesverkstad og atelier som vart etablert i 2017 av glaskunstnarane Eirin Bjørsland Hansen, Julie Shirani Kausland og Kirsten Vikingstad Storesund. Formbar satsar på høg kvalitet og tilbyr designvarer, brukskunst og kunst i glas. I tillegg til besøkslokale og uttal har verkstaden deira ein fullt utrusta glasblåsarverkstad og slipeverkstad.

Julie Shirani Kausland kjem frå Bergen og har m.a. utdanna seg ved Glasskolan i Kosta, Nordiska Programmet, Sverige og har delteke ved kollektivutstillingar i Sverige, Latvia og Norge.  Ho jobbar strukturert og er oppteken av teknisk godt handverk med høg funksjonalitet og fokus på detaljar. Som formgjevar har ho ein lidenskap for brukskunst av høg kvalitet med ein estetikk som speglar att hennar interesser og oppfatning av verda.

Eirin Bjørsland Hansen kjem frå Elverum og er m.a. utdanna ved Riksglasskolan i Orrefors, Sverige og Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering, avd. Glass, Bornholm, Danmark. Ho har medverka på fleire kollektivutstillingar i inn- og utland og har hatt ei separatutstilling i Galleri T i Elverum.  Ho jobbar både funksjonelt og skulpturelt, men vert stadig dregen vekk frå det tradisjonelle mot det abstrakte og skulpturelle. Ho hentar inspirasjon frå naturen, havet og fargesjatteringar på himmelen.

Kirsten Vikingstad Storesund (Karmøy) har også si utdanning frå m.a. Riksglasskolan i Orrefors, Sverige. Ho har delteke ved fleire utstillingar både i Norge og utanlands. Ho arbeider systematisk og brukar mykje av sitt opphav som hovudinspirasjon til nye produkt og kunstobjekt. Som formgjevar og handverkar jobbar ho med komposisjon, strame former og blandar gjerne andre materialer inn i arbeida for å skapa eit heilheitleg inntrykk.

Utstillinga opnar onsdag 8. august kl. 17.00, opningstida vert 17.00-21.30 og kafeen held ope 17.00-23.00 kvar dag (begge stengt måndag 13. august, då det ikkje er framsyning).

Tekstilkunstnar Åse Ljones er Bømlo kunstlag sin sommarutstillar. Sting for sting fortel ho historiar som me kan oppleva i kulturhuset i sommar. Velkommen til opning torsdag 28. juni kl. 18.00. Utstillinga heng til 12. august.

Åse Ljones er utdanna ved Bergen Kunsthandverkskule med hovudfag tekstil.  Ho har arbeidd med tekstil i ulike materiale og uttrykk. No er det broderi for hand som er med å skapar bilete og store teppe. Tida, ljoset og nærleiken til naturen er med å forma det ferdige uttrykket. Tolmod og styrke er nokre av eigenskapane som kjenneteiknar tekstilkunstnaren. Eigenskapar ho kanskje har med seg frå oppveksten i Strandebarm? Ho har lete seg inspirera av mellom anna sterke kvinner frå denne tida. Nokre av arbeida hennar ber på forteljingane deira, møysommeleg fortalt sting for sting, tråd for tråd – ein møysommeleg prosess. Natur, lys og årstider har påvirka arbeidet til Ljones – og det er mykje Hardanger å spore i tonesetjinga hennar. ”Åse søkjer sjelefred og kontemplasjon, ho vil grava seg ned i sitt eige for å henta noko ut, noko personleg ho kan allmenngjera og dela med andre, ho vil vera i den fredsame broderinga si og fortelja om verdiane i dei små menneska sine nære, kvardagslege historiar. Ho vil syna fram dei blyge skogblomane, minnast dei bortfarne og usynlege kvinnene, vera gamaldags på ein nyskapande måte. Det er ein trass der, eit blikk for manglar i samtida, ein protest mot den forbrukande og oppskrudde tidsånda, ei sakte klipping og sying i kontrast til liberalisme og finansprofitt” heiter det i katalogen for utstillinga hennar i Kabuso i 2014.

Til Bømlo kulturhus har Ljones med seg store teppe og nokre bilete som er spent opp på rammer, alt er håndbrodert på lin.

 

Åse Ljones har ei rekke gruppeutstillingar bak seg dei siste åra, mellom anna i KODE II i Bergen, og i Brown Grotta Art, Connecticut, USA. Separatutstillingar har ho hatt i Risør kunstpark, Nationaltheatret, Oslo, Kabuso, Galleri Giga, Sørlandets kunstmuseum og Konstens Hus Luleå, Sverige for å nemna nokre. Eksempler på utstmykkingsoppdrag:  Solli DPS, Bergen, Stord Hotell, Høgskulen Stord Haugesund og Den norske ambassade i Kathmandu i Nepal. Ho er også innkjøpt av m.a. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Kunstindustrimuseet i Trondheim og Sørlandets Kunstmuseum. Hennar siste utsmykkingsoppdrag er det enklare å oppleva for bømlingane, det er nemleg på nye Bremnes Ungdomsskule.

 

Ut juni vil Blue-Boss-Bob halda hus i Vilvite i Bergen. Ta turen om du er i Bergen!