Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Fugleperspektiv

Els Geelen er Bømlo kunstlag sin haustutstillar. og dette er fyrste gong hennar prosjekt ”Non-autonomous” vert stilt ut. Opning i Bømlo kulturhus laurdag 7. Oktober.

 

Prosjektet ”Non-autonomous” redefinerer fugleperspektivet. Det handlar om fugl som mat. I prosjektet arbeider Geelen med nyfødde kyllingar på den økologiske garden ho bu på. Ho fortel at i hennar akvarellar av kyllingane vert det som ofte er usynleg for dei fleste synleggjort. ”I dei svart/kvite fotografia av flokken er fuglane ein anonym masse. Fotografia stadfestar med sin abstraksjon ein generell motvilje mot å identifisera mat med sin levande kjelde. Dette synest eg er eit aktuelt tema som eg ynskjer å belysa i kunsten min”, seier Geelen.

Els Geelen arbeider innan oljemaleri, akvarell, fotografi og ulike trykkteknikkar. Ho er utdanna på Akademi for Billedkunst i Amsterdam, men har òg studert biologi ved unisversitetet i Utrecht. Fasinasjonen for naturen og lidenskapen for detaljar kjem fram i arbeidet hennar. Ho set naturlege element som fjell inn i eit abstrakt landskap og med dette skapar ho ei underleg verd, der natur, dyr og menneske kommuniserer.

Els Geelen har tidlegare hatt separatutstilling av blant anna maleri, teikningar og grafikk, i Det Norske Skogsmuseet, Schmucker Art Gallery USA, og andre gallerier i både inn- og utland. Ho har delteke i ulike landskapskunstprosjekt bade i Sverige og Noreg. Geelen skal seinare i år stilla ut i Haugesund bildegalleri. Ho har vore styremedlem i Kunstnarhuset Messen sidan 2010. Frå 2015 til våren 2017 var ho styreleiar.

 

Velkomen til haustutstillinga! Ho heng frå 7. oktober og heile haustferien.

 

I sommar har Bømlo Kunstgerilja arbeidd med havforureining, og laga ein 3 meter lang blåstål av havplast! Fyrstkomande torsdag skal fisken vår flyttast frå Autogården i Rubbestadneset til Bømlo Kulturhus med ein gamal veteran-lastebil. Har du lyst å vera med å ta imot han i Kulturhuset?

 

Bakgrunn for prosjektet:

A.B.C.D. (art.beach.creation.debris.) er eit kunstnarisk initiativ som ser på korleis plast  forureiner vårt maritime miljø. Kunstnarane Elizabeth Roberts frå Oregon, USA, Janne Robberstad og Jan Willy Folgerø-Holm frå Bømlo, Norge – samarbeider med Bømlo kunstlag og kunstgeriljaen i dette prosjektet. Skuleklassar og lokallag har vore i sving med å rydda strender for bos i vår og sommar. Eindel av den innsamla plasten er vaska og sortert og brukt som råmateriale i ein stor installasjon – nemleg ein bortimot 3 meter lang blåstål! Arbeidet med havplastskulpturen har føregått i Autogården i Rubbestadneset.

Formålet til prosjektet er å undersøkja dei konsekvensene havforureining har på det maritime livet, og sjå nærare på kva me kan gjera for å endre denne utviklinga. Den amerikanske kunstnaren Elizabeth har arbeidd med denne tematikken I ei årrekkje og har fått ein særskilt invitasjon til å delta i dette prosjektet. Sjølve installasjonen skal vera ei kunstnarisk påminning om heilskapen i økosystemet. No i fyrste omgong skal fisken stå i kulturhuset ein periode.

Elizabeth Roberts var i Norge i fem veker, og utanom å vera på Bømlo har ho hatt eit plastbosprosjekt i Stavanger.

I samband med prosjektet inviterte kunstgeriljaen og Bømlo kunstlag til gratis filmframsyning av «A plastic ocean» i Bømlo kulturhus. Filmen viser kva som skjer med dei enorme mengdene med plast som havnar i havet og konsekvensane det får for både dyr og menneske.

Ikkje fortvil om vêret sviktar i sommar. Då kan du med godt samvit nyta ei fin stund innomhus i lag med Jakob Klippen sin kunst i Bømlo kulturhus. Opning er laurdag 1. juli.

Jakob Klippen vart fødd på Stord i 1942. Han hadde si første separatutstilling i Stord Kunstlag i 1976 og 34 år etter vitja han Bømlo for første gong med ei utstilling. I år er han tilbake, til stor glede for kunstinteresserte sunnhordlendingar og turistar.

Klippen stiller ut både eldre og nyare arbeid og det siste biletet vart nyleg ferdigstilt.

Stordkunstnaren er teiknar og grafikar. Han er først og fremst naturalistisk i si tolking av motivet, men glir også over i det abstrakte, noko som appellerer til fantasien hos tilskodaren.

Kunstkritikar Trond Borgen har mellom anna sagt at Jakob Klippen er ”ein kunstnar som handverksmessig er svært solid og som har ein kresen sans for kvalitet på alle plan”.

Klippen har grunnutdanninga si frå Bergen Kunsthandverksskule, Rigmor Holters Malerskule og Einar Granums teikne – og maleskule. Han har også vore elev hos biletkunstnaren Inge Rotevatn og grafikaren Gerhard Bancal.

Lista over offentlige innkjøp og utsmykningar er lang. For oss lokalt kan ein merka seg at det heng ein stor kolteikning i venterommet til poliklinikken på Stord Sjukehus og at han og har hatt utsmykkingsoppdrag for Høgskulen Stord/Haugesund. Han har óg illustrert to av Rune Belsvik sine bøker.

Han har delteke på fleire kollektivutstillingar som Statens haustutstilling, Hordautstillinga og Vestlandsutstillinga.

Klippen har hatt mange separatutstillangar, m.a. i Bergen Kunstforening og Haugesund Kunstforening. Han har også hatt to separatutstillingar i utlandet; Galleri DNV i København (1994) og Casa Di Cultura, Alfaz del Pi i Spania (2002)

Velkommen til sommarutstilling! Ho vert hengjande til like før skulestart i august.

Medan vikingane herjar i Moster Amfi kan du sitja ved eit kafébord i idylliske Tollhagen eller ei ei av dei koselege stovene. Og i kjellaren kan du nyta keramikk signert Liv Sundal.

 

Bømlo kunstlag er ansvarlege for utstillinga og saman med Bømlo Teater held me open kafé i Tollhagen gjennom pinsehelga.

 

Liv Sundal er opprinneleg frå Tysnes. Ho har jobba med keramikk heile livet, og har hatt eigen keramikkverkstad og galleri i Knarvik, nord for Bergen, sidan 2012. Frå 2005 til 2011 hadde ho eigen verkstad og galleri i Bergen. Ho har eksperimentert med keramikken sidan 1980. Sundal har fire års utdanning frå Danmarks Designskole i København og ho har deltatt på utstillingar både – inn og utland.

 

Naturen som inspirasjonskjelde

I Knarvik er sjø og vind, skog og fjell tett på. Frå naturen hentar ho drivkraft til arbeidet med keramikken. Arbeidet er ofte inspirert av detaljar fra marin natur og planteverden. Alt som spirar og gror, og lever under eller over vatn inspirerer. Det er ulike strukturar, former og fargar, alt er rundt oss, det er berre å observere og ta det inn. Augneblinkssbilete av eit morgenlys, en natthimmel eller rødmande skyer kan fangast  på netthinna.

 

Det er ein langsom og møysommeleg prosess å framstille keramikk. Ein møter mange tekniske utfordringar undervegs. Først når tinga har gjennomgått den siste brenninga i keramikkovnen, kan ein sjå om dei er vellukka.

Ho har blikk for dei reine linjene, stram formgjeving, estetisk samspel mellom former og farger. Ho er på jakt etter det vakre i kunsten.

Det som ser enkelt og tidlaust ut, kan vera det som krev lengst tid og erfaring å framstilla.

 

Alltid lika spennande

Liv Sundal har fire års utdanning frå Danmarks Designskole i København. Ho har lang røynsle i faget, og har delteke på utstillingar i både – inn og utland.

Keramikaren på Knarvik søkjer stadig nye utfordringar i kunsthandverket. Det er så mange moglegheiter i kombinasjon av leire og råstoff. Det er alltid like spennande, du veit ikke heilt korleis resultatet blir før du opnar omnen til sist.

I den kreative prosessen  ligger mange utfordringer. Valg av framstillingsteknikk, glasurar og brenning.  Alt er med på å skape det ferdige resultat.

 

Velkommen til å sjå keramikken hennar I Tollhagekjellaren i pinsehelga.

Seks millionar av sting

I dag 25. februar kl. 14.00 opnar Janne Robberstad si utstilling i Bømlo kulturhus. Musikalsk innslag ved Ingrid Leithaug Mjanger og Simon Madsen. Velkommen!

Hausten 2016 samarbeidde Sunnhordland museum og tekstilkunstnar Janne Robberstad om utstillinga Seks millionar sting. Utstillinga synte både samtidsbroderi, laga av Robberstad, og tradisjonelt broderi, representert ved ulike gjenstandar frå museet sine samlingar. Robberstad sine nyskapande broderi frå denne utstillinga kan du oppleva i Bømlo kulturhus i vinterferien.

To år har Robberstad brukt på innsamling og planlegging av utstillinga. Ho er oppteken av kvinnehistorie og hadde lyst til å setja fokus på kvinna si innsats i samfunnet. Brodering har frå gamalt av vore kvinnene si måte å utfalda seg kreativt på og med broderiet skapte dei ein triveleg heim. Robberstad har kjøpt, samla og redesigna broderi. Eit døme er 25 store byggeklossar, som ho har sett saman med eit utal gamle broderi med norske motiv. Det er desse som tilsaman har seks millionar sting. Vidare vil utstillinga romma geriljabroderi – ulike gamle sunnhordlandsutrykk og moderne maskinbroderi.

Janne Robberstad er utdanna faglærar i tekstilforming, og har arbeidd i mange år fulltid som kunstnar. Ho har vore medlem av Norske Billetkunstnarar sidan 2012, og Norske Scenografar sidan 2008. Robberstad har hatt fleire separatutstillingar, og mange utsmykkingsoppdrag for privat næringsliv. Som kunstnar med spesialisering innan tekstil er ho oppeteken av å ta vare på norske handarbeidstradisjonar innan dette fagfeltet. Ved å setja gamle, tradisjonelle tekstilar inn i ein ny kunstsamanheng, ønskjer ho pirra den skapande nysgjerrigheita hos folk flest.

Broderi for store og små: I samband med Seks millionar sting har Bømlo kunstlag fleire arrangement på trappene. Laurdag 4. mars ønskjer me barn velkomne til «å teikna med tråd» i kulturhusfoajeen kl.11.00-13.00. Tysdag 7. mars mellom kl. 18.00 og 20.00 vert det fleirnasjonal geriljabroderikveld «Sett ord på det!». Her er alle velkomne!

_mg_2395 dsc_0096

bkl6millsting1

Torsdag opnar Bømlo kunstlag sin årlege julemarknad i Wichmannsmia. Kunsthandverk innan keramikk, glas, veske og smykke vil pryda den gamle smia innimellom rubbmotorar, grue og verktøy. Det vert diktlesing av Birte Valkyrje A. Rolland og servering av gløgg.

Dei fire utstillarane held alle til på vestlandet:

Aud Lavik har designa og sydd vesker i mange år. Ho har delteke på ei rekke utstillingar og motteke fleire utmerkingar for sitt design. Ho sel veskene frå eigen verkstad i Bergen og frå kunsthandverksmarknader i Oslo, Bergen og Trondheim. Til veskene bruker Lavik for det meste skinn fra storfe. Ho har delteke på ei rekke separat- og kollektivutstillingar og har vunne fleire prisar for sitt arbeid.

Margrethe Barstad Golberg har drive eigen verkstad sidan 1986. Ho er utdanna ved Bergen Kunsthåndverksskole. Golberg jobbar stort sett med høgbrent porselen, til 1300 grader. I større arbeid brukar ho ei blanding av steingodsleire og porselen. Golberg er veldig oppteken av form og likar å jobba med reine, stramme former. Ho leikar seg med dekoren for å undersøkja korleis den kan underbygga formen eller forandra den. Golberg har delteke på fleire kollektivutstillingar og har m.a. hatt utsmykkingsoppdrag for Statoil på Oljeraffineriet på Mongstad.

Fie von Krogh er smykkekunstnar og er m.a. utdanna ved Statens Håndverk- og kunstindustriskole. Ho har fleire separatutstillingar og kollektive utstillingar bak seg og er m.a. innkjøpt av Museet for kunst, arkitektur og design. Von Krogh arbeider heile tida med kontrastar, i materiale og formelement. Ho lar seg m.a. inspirera av 68 millionar år gamle mikroorganismer som dannar grunnlaget for den dyrebare olja me vinn ut av jorda vår. Von Krogh brukar ulike materiale, som gull, sølv og plast og søker å oppnå eit uttrykk som balanserer mellom fortid og notid.

Beda Maria Johanson er glasblåsar. Ho har sitt virke i Glasshytten, ytst på verftet i Bergen. Ho har blåst glas i over tjue år og ho lagar m.a. glas, skåler, vaser og fat. Ho brukar sarte fargar og er opptatt av at tinga skal ha ein funksjon og kunna brukast i det daglege liv. I dei siste åra har ho og jobba eindel med flatt glas.

Velkomen til julemarknad i Smio for å oppleva kunsthandverk og førjulsstemning i eit spanande utstillingsmiljø.

Til orientering er opningstidene:
Laurdag 19.11. kl. 14-17
Søndag 20.11. kl. 16-19
Torsdag 24. 11. kl. 17-19
Laurdag 26.11. kl. 14-17
Søndag 27.11. kl. 16-19

Skål signert Margrethe Barstad Golberg.

Skål signert Margrethe Barstad Golberg.

img_0461

Margrethe Barstad Golstad.

2015-09-10-18-09-23

Aud Lavik

20161005_212324_resized

Vesker i storfeskinn laga av Aud Lavik.

img_6889

Smykker signert Fie von Krogh.

img_6890

Glas av Beda Maria Johanson.

Astrid Sleire og Signe Halle er Bømlo kunstlag sine utstillarar denne hausten. Publikum kan gle seg til eit møte med og mellom ulike kunstarlege uttrykk.

KERAMIKAREN
Astrid Sleire har i sitt siste prosjekt bygd små skulpturar som relaterer seg til storleiken på hendene sine. Frå tynne skiver av leire, er kvar del modellert med utgangspunkt i grunnformer som kvadrat, sirklar og ovalar. Formene kan sjåast på som fragment som refererer til både arkitektur og natur. Ho har nytta eit spekter av fargar for å intensivere kvar form og for å skape kontrastar i den totale installasjonen. Ho har råbrent dei separate stykkene, glasert dei, og deretter stabla dei til å danne former med variasjonar som omfamnar både høgd, bredde og djupne. Glasuren virkar som lim mellom dei stabla elementa. Installasjonen syner eit landskap av glaserte former og stablar som både er stabil og prekær.

Astrid Sleire er født i Bergen i 1961. Ho har utdanning i keramikk frå Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design og Praktisk pedagogisk utdanning frå Høgskolen i Akershus, Blaker. Ho har hatt fleire separatutstillingar i Bergen/Os og Svolvær og ei rekke kollektivutstillingar i inn- og utland. Sleire har hatt utsmykkingsippdrag i Tyskland, Frankrike og Norge og verka hennar er mellom anna blitt kjøpt av KODEi Bergen, Keramikmuseum Westerwald i Tyskland og Nordenfjedske Kunstindustrimuseum.

SILKEKUNSTNAREN
Signe Halle tek utgangspunkt i geometriske former på ein to-dimensjonal tekstilflate, som saman med ulike fargekombinasjonar utgjer det kunstnarlege uttrykket.

Valørane mjukar opp dei strenge formene, kor dei i overgangar skifter karakter.
Formene går fra positiv til negativ – eller omvendt – til ein slags
trompe d `oeil-effekt i enkelte verk. I nokre arbeid går ho vidare med nål og tråd for å oppnå eit tredimensjonalt uttrykk.

Materialane ho bruker er ulike transparente silkekvalitetar og verktøyet er utskorne sjablongar i ulike materialar i tre eller stål og også funne materiale/ready mades .

Teknikken heter Shibori, som er den japanske nemninga for tekstilar som blir
bretta, sydd, folda eller knytta. Dvs. at tekstilen blir reservert med ulike metodar der farge ikkje skal trenga inn.

Signe Halle er født i Torvikbukt på Nordmøre i 1955. Ho har si utdanning frå Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Halle har hatt separatutstillingar i m.a. Trondheim, Bergen og Oslo og har delteke i ei rekkje kollektivutstillingar. Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen og Nordensfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim har kjøpt verk av Halle.

Utstillinga opnar laurdag 8. oktober og står heile haustferieveka.

CV Astrid Sleire: https://astrids3.files.wordpress.com/2008/10/03cv2016astrid-sleire.pdf

CV Signe Halle: http://www.signe-halle.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=58&lang=en

Astrid Sleire stiller ut keramikkarbeid i Bømlokulturhus i haustferien.

Astrid Sleire stiller ut keramikkarbeid i Bømlokulturhus i haustferien.

Signe Halle nyttar teknikken Shibori i si tekstilkunst.

Signe Halle nyttar teknikken Shibori i si tekstilkunst.

Denne gongen har dei slått seg på slåtten, for å sei det sånn.

For å retta fokus på ein utdøyande tradisjon hos den vestnorske bonden, har me hesja oss ein heil labyrint! Og etter at alt no er på plass, kan deet trygt anbefalast til andre kunstlag.

Steg 1: finn ein kunst-vennleg bonde.

Steg 2: finn ein kunstnar som er glad i å leka.

Steg 3: få dei til å samarbeida om eit praktisk-estetisk prosjekt.

Steg 4: kall inn til dugnad og jobb!

_MG_0708

Her er dei to drengane i ferd med å montera den fyrste hesa.

_MG_0764

Medan damene kjøyrde traktor og lempa gras på svansen.

Det er ein firkanta labyrint. Her ser du progresjonen:_MG_0705 _MG_0730_MG_0731 _MG_0759_MG_0847

Store og små arbeider saman. Stor familie-dugnad som i barndommen, no med kunst-venner, den gode stemninga er den same.

_MG_0745

Lukta av nyslått gras… fins det noko betre eigentleg?

_MG_0835

Tre dagar etter hesjene er ferdige invoterer me til lunsj i det grønne. Fleire tar turen, og borna spring rundt og leikar. Dette luktar god barndom lang vei!

_MG_0881

Slett ikkje så verst for oss vaksne heller 🙂

_MG_0903

Og det beste av alt? Kanskje at sauene får foret sitt. Kunsten er midlertidig og ikkje til skade for gardsproduksjonen. Eller kanskje at ein ny generasjon born får oppleva gleda og ei viss praktisk forståing for den verkelege samanhengen mellom matauk og jordbruk og eigen mat?

Lise Steingrim er årets utstillar i Bømlo kunstlag si sommarutstilling. Utstillinga opnar 25. juni i Bømlo kulturhus.

Steingrim (f. 1969) er bildekunstnar og busett på Nesodden. Ho har si utdanning frå Einar Granum Kunstfagskule (2010) og Statens Kunstakademi i Oslo (2013). Ho har m.a. hatt utstilling på One Night Only, UKS (2012), LNM auksjon (2013), Bærum kulturhus (2013), Galleri Vanntårnet (2013) og Østlandsutstillingen (2013)

I løpet av åra har maleria utgjort ein plattform som hennar arbeid kretsar om. I sitt kunstnarlege arbeid er ho på eit overordna plan interessert i å utdjupa to hovudproblemstillingar: Mogleiker og avgrensningar på lerret i tradisjonell forstand, gjennom dekonstruksjon og abstraksjon og ei utforsking av maleriet som eit tredimensjonalt ubjekt.

Slik skildrar kunstnaren sjølv sitt arbeid: “Jeg har foretatt et dyptgående studie av naturmotiver, trær og rurale landskap – inspirert av encyklopedisk illustrasjon. Jeg bruker maleriene til å skape orden og system med Mondrian som inspirasjon. Naturformer blir geometrisert og motiver brekkes ned til selvstendiggjorte billedelementer. Slik skapes en distanse til betrakteren hvor naturen ikke lenger er frodig og inntagende, men heller distansert, og hvor flate og farger skaper uttrykk som er avgjørende, og hvor farger hopper ut eller faller inn. Forgrunn, mellomgrunn eller bakgrunn blir vevd sammen til et rytmisk avklart mønster hvor elementene spiller mot hverandre. Landskap blir satt opp som en plansje eller et kart, med penselstrøk i tydelige felt. I disse bildene møtes himmel og hav som ett, noe som betyr en malerisk rikdom og en rekke valgmuligheter. Det billedlige uttrykk får to fiksjoner å forholde seg til; Øyet vil vandre ut og inn av disse to fiksjonene fordi plansjen er flat, mens landskapet per definisjon utgjør et rom. Det endelige resultatet er derfor en helhetlig organisme som består av form og innhold.”

Lise Steingrim

Lise Steingrim

Sommarutstilling 2016. Opning laurdag 25. juni kl. 14.00.

Sommarutstilling 2016. Opning laurdag 25. juni kl. 14.00.

Stien, 100x150cm.

Stien, 100x150cm.